Píšu, tedy jsem!
Lenka Lori Češková

Korektury a betareading

Pojďme společně dostat váš příběh k dalším lidem!

Betareading

Jako autor jste často tak ponoření do příběhu, že vám občas ulítne chybička. Od toho je tu betareading, aby všechny logické, dějové či faktické chyby v příběhu odhalil. Váš text si přečtu a poskytnu vám podrobné komentáře.

Korektury

Kontrola a odstranění pravopisných a gramatických chyb, překlepů a chybné interpunkce. Úprava formátování a odstranění typografických chyb. Váš text bude připraven k vydání!

Stylistika

Úprava plynulosti a čitelnosti textu. Odstranění nadbytečných slov, úprava slovosledu, sjednocení jazykových prostředků v textu. Vše za průběžné konzultace s autorem.

Ceny

Betareading: 35 Kč za 1 NS
Korektury: 60 Kč za 1 NS
Stylistika: 100 Kč za 1 NS
1 normostrana (NS) = 1800 znaků