A. Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující stvrzením objednávky akceptuje zde uvedené obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

Prodávající

Lenka Češková, Pivín 188, email lori.ceskova@gmail.com, bankovní spojení 258372389/0300

2. Předmět smlouvy a dodání

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad a v co nejkratší dodací lhůtě.

3. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: lori.ceskova@gmail.com s prohlášením o odstoupení od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu, jména, čísla objednávky, data nákupu. Kupující doručí na vlastní náklady zakoupené zboží na adresu prodejce. Neposílejte zboží na dobírku. Částka bude vrácena kupujícímu nejpozději do 14 dnů od doručení nepoškozeného zboží, a to bankovním převodem.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, a to z důvodu porušení kupní smlouvy kupujícím, neuhrazení zboží do 10 dnů od objednávky při platbě na účet a při vyprodání zboží. Kupující bude na tuto skutečnost upozorněn emailem. Částka za již zaplacené zboží bude bezodkladně vrácena zpět na účet kupujícího.

B. Ochrana osobních údajů

Při návštěvě mého webu či při nákupu mi svěřujete své osobní údaje. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů.

Správce a kontakt

Správcem webu lori-ceskova.cz je Lenka Češková, Pivín 188. Kontaktovat mě můžete na lori.ceskova@gmail.com

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Za účelem zpracování Vaší objednávky uchovávám Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa a email, a to ze zákonného důvodu plnění smlouvy. Údaje uchovávám pouze pro potřeby vedení účetnictví, v rozsahu vyžadovaném státní správou. K údajům nemá přístup třetí strana.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Nezpracovávám cookies pro cílení reklamy. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

C. Ochrana autorských práv

Produkty, které prodávající prostřednictvím prodává (knihy, e-knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.