Abyste na psaní už nikdy nebyli sami
Korektury a betareading

Korektury

Doveďme váš příběh k dokonalosti

Pravopis a gramatika

Odstranění pravopisných a gramatických chyb, překlepů a chybné interpunkce.

Stylistika

Odstranění nadbytečných slov, úprava slovosledu, sjednocení jazykových prostředků v textu. Vše za průběžné konzultace s autorem. Cílem není narušit styl autora, ale zlepšit plynulost a čitelnost textu.

Formátování a typografie

Úprava formátování dle požadavků autora. Odstranění typografických chyb (kontrola správnosti dělení slov, odstranění dvojitých mezer, nadbytečných znaků, parchantů - osamocených řádků apod.).

Betareading

Ponořme se do vašeho příběhu

Subjektivní zhodnocení

Zajímá vás, jestli má váš příběh spád a je čtivý? Váš příběh si přečtu a poskytnu vám cca jednostránkový výstup, na kterém zhodnotím vaše dílo.

Podrobný rozbor

Jako autor jste často tak ponoření do příběhu, že vám občas ulítne chybička. Od toho je tu betareading, aby všechny logické, dějové či faktické chyby v příběhu odhalil. Váš příběh si přečtu a označím v něm všechno, co nesedí. Poskytnu náměty k zamyšlení a k možnému zlepšení příběhu.

Individuální vedení

Potřebujete parťáka, který bude žít vaším příběhem a poskytovat vám zpětnou vazbu a podporu, kdykoli ji budete potřebovat? Napište mi a domluvíme se na všem, co potřebujete.

Ceny

1 normostrana (NS) = 1800 znaků. Ceny jsou pouze orientační, při dobré kvalitě textu a u větších zakázek je možno domluvit slevu.

Pravopis a gramatika: 50 Kč za 1 NS
Stylistika: 90 Kč za 1 NS (pravopisná a gramatická korektura je v ceně)
Formátování a typografie: 10 Kč za 1 NS

Subjektivní zhodnocení: 500 až 1500 Kč dle délky textu
Podrobný rozbor: 20 Kč za 1 NS (minimální platba je 500 Kč)

Pracuji v textovém programu a přijímám formáty doc, docx, odt, rtf, xls, ppt, txt, korektura webových stránek a další dle domluvy. Korekturu provádím buď úpravou přímo ve vašem textu (přijde vám zpátky hotový text) nebo pomocí sledování změn (přijde vám text s označením všech změn, které buď přijmete, nebo odmítnete).

Každý příběh je jedinečný a vyžaduje individuální přístup. Napište mi a na všem se jistě domluvíme k oboustranné spokojenosti. Úvodní konzultace a ukázky mé práce zdarma.

Balíčky

Když chcete pomoc od začátku až do konce

Komplet KNIHA
Ze šuplíku až na pulty knihkupectví.

Betareading, stylistika, korektura, invidivuální vedení, předtisková příprava. Společně dostaneme vaši knihu tam, kam potřebujete. Kompletní podpora jedné knihy obvyklé délky 10 až 20 tisíc Kč dle náročnosti a délky projektu.
Komplet DIPLOMKA
Zlepší vaše šance na titul.

Pravopisná korektura, odstranění překlepů a naformátování dokumentu dle požadavků vaší školy. Cena od 500 do 800 Kč dle délky a náročnosti.
Komplet POVÍDKA
Pro úspěch v soutěži, dobré místo ve sborníku či jen tak pro radost.

Betareading, stylistika, korektura, invidivuální vedení. Společně dostaneme vaši povídku tam, kam potřebujete. Cena 500 až 3000 Kč dle délky a náročnosti projektu.

Recenze

Michal Hrnčíř, autor knihy Mortegon:

„Hledal jsem pro spolupráci korektora, co by splňoval mé specifické požadavky. Našel jsem. Naštěstí s Lenkou je spolupráce skvělá, má zájem o vás i o váš rukopis. Snaží se vyhovět každému požadavku a precizně zkontroluje i to, co neočekáváte. Měl jsem prozatím zkušenosti se třemi korektory a Lenka odvedla rozhodně tu nejlepší práci a dá se říct, že rukopis dotáhla do konce jen ona. Obdivuji její pracovitost, její znalosti i její zarputilost. Vše, co se zdálo být z počátku jako velký problém, byl během krátké chvíle čistý text. Jestli budu chtít opravit rukopis další knihy, první koho o korekci požádám, bude zase ona.“

Kontakty

Napište mi